Vous êtes dans : Accueil > Hollandais > De streek, de spelers en de openbare beleidsvorming

De streek, de spelers en de openbare beleidsvorming

Het Pays des Combrailles bestaat uit een honderdtal gemeenten met geografische, economische, culturele en sociale overeenkomsten. Het gaat hier niet om een zoveelste administratieve constructie, maar een logische opzet voor de organisatie en coördinatie van projecten. De activiteiten in de streek worden door het in 1985 opgerichte Syndicat Mixte pour l’Aménagement et le Développement (SMAD = Vereniging voor de Inrichting en Ontwikkeling) van les Combrailles, waarin de Verenigde Gemeenten, de Gemeenten en het Conseil Général du Puy de Dôme (Provinciale Staten) samenwerken, georganiseerd.
Om de uitvoering van projecten te stroomlijnen is het SMAD van les Combrailles gerechtigd contracten met verschillende geldschieters te sluiten. De organisatie voert ook de programma’s en procedures uit die niet voor plaatselijk niveau geschikt zijn en voor de streek van groot belang zijn. Een aantal van deze instrumenten kunnen eventueel een juridische inslag hebben, vooral wanneer het gaat om urbanisme en milieu.
De algemene doelstelling achter de inzet van deze middelen en de hechte coördinatie met het beleid van het departement, de regio en de verenigde gemeenten is de ontwikkeling van het Pays des Combrailles. Dit betekent ook dat er middelen ter observatie en analyse van de situatie worden ingezet.
-> Le Pays